880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Upadłość i restrukturyzacje

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie wszczęcia oraz prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, zarówno podmiotom występującym w tych postępowaniach po stronie dłużników, jak i wierzycieli. Analizujemy ryzyko zaistnienia niewypłacalności lub zagrożenia nią i na tej podstawie szukamy odpowiednich rozwiązań dla naszych Klientów.

W obszarze prawa upadłościowego świadczymy usługi polegające m.in. na:

 • sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • wsparciu i doradztwie przy kompletowaniu dokumentów do wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu o ogłoszenie upadłości;
 • sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego;
 • reprezentowaniu dłużnika w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentowaniu wierzyciela w toku postępowania upadłościowego, w tym zgłaszaniu wierzytelności.

W obszarze prawa restrukturyzacyjnego świadczymy usługi polegające m.in. na:

 • pomocy prawnej przy wyborze właściwego rodzaju postępowania spośród postępowań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne;
 • sporządzaniu wniosków restrukturyzacyjnych o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego;
 • przygotowaniu analizy prawno-ekonomicznej w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych;
 • sporządzaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z załącznikami;
 • reprezentacji Klienta w toku postępowań przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne.