880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

CIT/PIT

#CIT

Dostarczamy rozwiązań w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Zapewniamy bezpieczeństwo przy rozliczaniu transgranicznych fuzji, przejmowaniu spółek, czy też sprzedaży biznesu.

Nasze usługi pozwolą na wybór optymalnej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, jak również skorzystanie z preferencji podatkowych. Świadcząc usługi doradcze dotyczące CIT zapewniamy:

 • wdrożenie ulgi badawczo-rozwojowej,
 • skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania IP-Box,
 • opodatkowanie CIT estońskim,
 • rozliczenie podatku u źródła (WHT),
 • tworzenie i obsługę podatkowych grup kapitałowych,
 • opodatkowanie restrukturyzacji kapitałowej,
 • zwolnienie z opodatkowania CIT dochodów z działalności sportowej, edukacyjnej, w zakresie służby zdrowia.

#PIT

Zapewniamy rozwiązania w zakresie planowania podatkowego jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek jawnych. Wybieramy optymalne rozwiązania dla biznesu, jak również wspieramy w identyfikacji obowiązków płatniczych.

Usługi doradcze w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych to:

 • optymalizacja podatkowa wynagrodzeń kadry menedżerskiej,
 • wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowanie systemów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych;
 • doradztwo w zakresie opodatkowania cudzoziemców;
 • doradztwo w zakresie delegowania pracowników;
 • audyty w zakresie prawidłowości wywiązywania się pracodawcy z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • opracowanie i pomoc we wdrożeniu zasad rekompensowania pracownikom korzystania z własnych narzędzie i urządzeń w trakcie pracy zdalnej.