880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Fuzje i przejęcia

Doradzamy w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu fuzji i przejęć przedsiębiorstw z wielu branż. Zapewniamy bezpieczne i sprawne prowadzenie transakcji łączenia i podziału oraz nabywania i zbywania spółek, przedsiębiorstw, aktywów majątkowych i niemajątkowych. Wspieramy także w procesach transformacji organizacyjno-prawnych, w tym przy restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Niniejsze usługi obejmują w szczególności:

  • zaplanowanie optymalnej struktury prowadzenia działalności pod kątem biznesowym, prawnym oraz podatkowym,
  • ochronę majątku osobistego,
  • przygotowanie całego procesu przekształcenia spółek, jak również działalności jednoosobowej w spółkę,
  • obsługę prawno-podatkową procesu połączenia spółek,
  • kompleksową obsługę w zakresie podziału: przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie); przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek); przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki); przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).