880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Ceny transferowe

Przygotowujemy dokumentację cen transferowych zarówno podmiotów powiązanych krajowo oraz zagranicznie. Identyfikujemy obowiązki w zakresie cen transferowych. Sporządzamy local file, jak również master file.

Nasze usługi dotyczące cen transferowych obejmują ponadto:

  • analizę rentowności cen usług, działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w odniesieniu do rynkowego poziomu narzutu lub marży,
  • wyznaczanie rynkowego poziomu oprocentowania przewidzianego dla pożyczek, obligacji, gwarancji oraz poręczeń,
  • wyznaczanie rynkowego poziomu opłat z tytułu płatności za licencje dotyczące logo, know-how, patentów i innych WNiP,
  • sporządzanie analiz benchmarkowych.