880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Podatek od nieruchomości

Wskazujemy naszym Klientom optymalne rozwiązania w zakresie opodatkowania nieruchomości oraz obiektów budowlanych. Zajmujemy się opodatkowaniem infrastruktury przesyłowej (branża wod-kan, energetyczna oraz gazowa), obiektów wielkopowierzchniowych, wyrobisk górniczych oraz obiektów przemysłowych.

Dokonujemy identyfikacji nieruchomości lub obiektów budowlanych do opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako budynków, budowli lub urządzeń budowlanych. W ramach świadczonych usług doradczych kwalifikujemy obiekty budowlane oraz grunty do stosowania prawidłowej stawki podatku od nieruchomości. Oferujemy usługi legalnej optymalizacji podatku od nieruchomości, szczególnie w przypadku infrastruktury przesyłowej oraz obiektów wielkopowierzchniowych.