880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Due diligence

Przeprowadzamy na życzenie naszych Klientów audyty typu due diligence, w trakcie których oceniamy sytuację prawną dotyczącą samych podmiotów, jak również zawartych umów. Efektem audytu są rekomendacje dotyczące rozwiązania problemów prawnych naszych Klientów.

Dokonamy szczegółowej oceny stanu przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową taką jak fuzja, przejęcie spółki czy kupno zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skupiamy się zarówno na analizie finansowej, jak i prawno-podatkowej, podchodząc do badania kompleksowo.

Usługa due diligence może być świadczona w zakresie:

  • prawnym,
  • podatkowym,
  • finansowym,
  • kompleksowym przy nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.