880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Prawo sportowe

Oferujemy wsparcie prawne związkom sportowym, klubom sportowym, jak również samym sportowcom. Zajmujemy się konstruowaniem kontraktów sportowych, sponsoringowych, czy też marketingowych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami arbitrażowymi.

W zakresie prawa sportowego oferujemy:

  • pomoc przy konstruowaniu kontraktów sportowych (zawodniczych, marketingowych, sponsoringowych),
  • tworzenie podmiotów działających w oparciu o ustawę o sporcie,
  • bieżącą obsługę prawną działalności klubów sportowych oraz związków sportowych,
  • wsparcie prawne przed sądami arbitrażowymi, PKOL i MKOL,
  • obsługę sądów dyscyplinarnych działających w związkach sportowych.