880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

MDR

Identyfikujemy zdarzenia, czynności, czy też umowy w zakresie spełniania wymogu schematów podatkowych. Pomagamy wypełnić za podatników obowiązki raportowania MDR.

Dzięki naszym usługom w zakresie MDR będzie można:

  • uzyskać opinię prawnopodatkowe lub interpretację indywidualną w celu rozstrzygnięcia wątpliwości czy planowane lub zrealizowane czynności rodzą obowiązek przekazania MDR,
  • przygotować i wdrożyć wewnętrzne procedury MDR dopasowane do specyfiki organizacji, zapewniające prawidłowe wykonanie wszystkich obowiązków w zakresie raportowania przez: promotora, korzystającego lub wspomagającego.
  • złożyć informację MDR,
  • skorzystać z audytu pozwalającego na rozpoznanie wszystkich uzyskiwanych korzyści podatkowych i ich ocenę z punktu widzenia obowiązków raportowych oraz znowelizowanej, ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.