880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Prawo budowlane / projekty typu greenfield

Wspieramy kompleksowo naszych Klientów w całym procesie inwestycyjno-budowlanym. Sporządzamy i wszechstronnie analizujemy umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, bądź umowy zlecenia – w zależności od potrzeb Klienta. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, czy warunków zabudowy.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie doradztwa przy inwestycjach budowlanych na każdym ich etapie, poczynając od postępowań administracyjnych związanych z warunkami zabudowy czy uzyskania pozwolenia na budowę, następnie wspierając inwestora w dalszym procesie projektowym, jak i wykonawczym.

Wsłuchując się w potrzeby Klienta, sporządzamy opinie prawne w zakresie zawartych umów o roboty budowlane, rekomendując odpowiednie rozwiązania i postanowienia umowne zabezpieczające interes Klienta. Posiadamy doświadczenie w obsłudze skomplikowanych kontraktów, w tym również z branży deweloperskiej oraz energetycznej.

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie w procesach sądowych i administracyjnych dotyczących spraw budowlanych, związanych m.in. z wypłatą wynagrodzenia czy karami umownymi.

W ramach niniejszych usług oferujemy:

  • wsparcie prawne w trakcie prowadzenia inwestycji budowlanych,
  • uzyskiwanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z procesem budowlanym,
  • konstruowanie umów o roboty budowlane,
  • przygotowywanie umów w oparciu o FIDIC,
  • rozwiązywanie sporów powstających w związku z kontraktami budowlanymi.