880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Usługi

Kontrole / Postępowania podatkowe

Bronimy podatników zarówno w trakcie kontroli podatkowych, celno-skarbowych, jak również na etapie postępowań podatkowych, czy też sądowych. Przygotowujemy również procedury podatkowe. Możemy pochwalić się wieloma wygranymi z fiskusem.

Podatek od nieruchomości

Wskazujemy optymalne rozwiązania
w zakresie opodatkowania nieruchomości oraz obiektów budowlanych. Zajmujemy się opodatkowaniem infrastruktury przesyłowej (branża wod-kan, energetyczna oraz gazowa), obiektów wielkopowierzchniowych, wyrobisk górniczych oraz obiektów przemysłowych.

VAT

Doradzamy jak prawidłowo rozliczyć VAT
w transakcjach krajowych, jak również zagranicznych. Specjalizujemy się
w transakcjach łańcuchowych, obrocie nieruchomościami, jak również w zakresie odzyskiwania VAT w Polsce i na świecie.

CIT/PIT

Dostarczamy rozwiązań w zakresie opodatkowania spółek prawa handlowego. Zapewniamy bezpieczeństwo przy rozliczaniu transgranicznych fuzji, przejmowaniu spółek, czy też sprzedaży biznesu. Nasze usługi pozwolą na wybór optymalnej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej,
jak również skorzystanie z preferencji podatkowych.

MDR

Identyfikujemy zdarzenia, czynności, czy też umowy w zakresie spełniania wymogu schematów podatkowych. Pomagamy wypełnić za podatników obowiązki raportowania MDR.

Ceny transferowe

Przygotowujemy dokumentację cen transferowych zarówno podmiotów powiązanych krajowo oraz zagranicznie. Identyfikujemy obowiązki w zakresie cen transferowych. Sporządzamy local file, jak również master file.

Strategia podatkowa

Zapewniamy wypełnienie obowiązków w przedmiocie sporządzenia strategii podatkowej dla największych przedsiębiorstw. Z nami możesz być pewien, że Twoja strategia podatkowa będzie kompletna, a fiskus i konkurencja nie poznają Twoich największych tajemnic handlowych.

Audyt podatkowy

Wyprzedź z nami fiskusa. Dzięki audytowi podatkowemu nasi klienci zaoszczędzili sporo pieniędzy, gdyż wskazaliśmy im optymalne rozwiązania podatkowe. Identyfikujemy obszary ryzyka podatkowego oraz wdrażamy skuteczne instrumenty obrony przed fiskusem.

Upadłość i restrukturyzacje

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie wszczęcia oraz prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, zarówno podmiotom występującym w tych postępowaniach po stronie dłużników, jak i wierzycieli.

Postępowania sądowe

Reprezentujemy z sukcesami naszych Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących sporów gospodarczych oraz związanych z prawem budowlanym.

Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, a także stowarzyszeń i fundacji. Pomagamy wybrać optymalną formę prowadzenia działalności, następnie w rejestracji, bieżącym funkcjonowaniu podmiotów, jak i w procedurze związanej z likwidacją czy upadłością spółek.

Due diligence

Przeprowadzamy na życzenie naszych Klientów audyty typu due deligence, w trakcie których oceniamy sytuację prawną dotyczącą samych podmiotów, jak również zawartych umów.

Prawo budowlane / projekty typu greenfield

Wspieramy kompleksowo naszych Klientów w całym procesie inwestycyjno-budowlanym. Sporządzamy i wszechstronnie analizujemy umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, bądź umowy zlecenia.

Prawo sportowe

Oferujemy wsparcie prawne związkom sportowym, klubom sportowym, jak również samym sportowcom. Zajmujemy się konstruowaniem kontraktów sportowych, sponsoringowych, czy też marketingowych.

Fuzje i przejęcia

Doradzamy w przygotowywaniu oraz prowadzeniu fuzji i przejęć przedsiębiorstw z wielu branż. Zapewniamy bezpieczne i sprawne prowadzenie transakcji łączenia i podziału oraz nabywania i zbywania spółek, przedsiębiorstw, aktywów majątkowych i niemajątkowych.