880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Doradztwo HR obejmuje kompleksowe usługi świadczone na rzecz pracodawców, dotyczące w szczególności następujących zagadnień:

 • Zwolnienia grupowe
 • Regulaminy pracy 
 • Praca zdalna 
 • Badanie trzeźwości 
 • Wypowiedzenia umów o pracę 
 • Wypadki przy pracy
 • Postępowanie o ustalenie liczebności organizacji związkowej
 • Wprowadzanie finansowania nowoczesnych form korzystania z ZFŚS
 • Monitoring pracowników (nie tylko wizyjny)
 • RODO w działach HR
 • Zmiany informacji o warunkach zatrudnienia
 • Spory pracownicze

Pozostałe usługi