880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców wyrażających chęć ekspansji na rynek niemiecki. Identyfikujemy wymogi prawne i ograniczenia regulacyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności. Dobieramy optymalną pod względem organizacyjnym i kosztowym formę prawną działalności. Oferujemy pomoc w założeniu różnych form prawnych działalności oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń czy licencji. Pomagamy elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie prawne oraz na bieżąco dostosowywać ramy prawne biznesu do nowych przepisów obowiązujących w Niemczech.

Kancelaria prowadzi bezpośrednie doradztwo w sprawach gospodarczych poprzez:

  1. Opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów
  2. Porady i opinie prawne
  3. Udział w negocjacjach
  4. Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami

Pozostałe usługi